Författare: annalindhsbarn

Årsmöte 2020 OBS Inställt

Glöm inte att betala medlemsavgiften.

Sköt om ER och ta det försiktigt.

Stödföreningen för Anna Lindh förskolan

i PRO-lokalen Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp, tunnelbana nr 17 till Kärrtorp. Du kommer då ut på Kärrtorps torg, gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen. Ta den till vänster och du finner nr. 23 på gaveln.

  • Årsmötesförhandlingar
  • Aktuell information från förskolan, som Lars Asker besökt i vår.
  • Vad händer i Kenya?
  • Kvällsfika med mandasi och frukt, samt lotteri
Lärare: Praktikant, Fredrick, Gladys, Vancy och Rehema
Handtvätt

Stödföreningen för Anna Lindh förskolan

Orgnr 802450-9229     plusgiro 550920-3 bankgiro 621-6980   

www.annalindhförskolankenya.se, ordförande annemarie.wohlin@telia.com  0705761044

Föreningsmöte 2019-11-28 Kl 18:30- 21

PRO-lokalen Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp*

  • Hur blev det en förskola?
  • Beatrice Kamau Ingvarsson berättar om skolan och om sin flykt till Sverige.
  • Aktuell rapport från förskolan.
  • Kvällsfika och frukt
  • Lotteri

*Tunnelbana nr 17 till Kärrtorp. Du kommer då ut på Kärrtorps torg, gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen. Ta den till vänster och du finner nr. 23 på gaveln.

Välkommen!

Medlemsmöte 2018

 

Stödföreningen för Anna Lindh förskolan

i Kamp ya Moto, Kenya

inbjuder till

Årsmöte

                                          Onsdag den 10 april

                                                       PRO-lokalen Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp*

  • Separat kallelse kommer senare

*Tunnelbana nr 17 till Kärrtorp. Du kommer då ut på Kärrtorps torg, gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen. Ta den till vänster och du finner nr. 23 på gaveln.

Upplevelseresa till Kenya

11 dagar Studie- och upplevelseresa
till Kenya med Anna Lindhs stödförening
2-14 november 2018

Vincent Ondiek
GoKenya
info@gokenya.nu
gokenya på Facebook
www.gokenya.se

För mera information klicka på länken nedan.

AL studie- och kunskapsresa nr 2

ÅRSMÖTE 2018

Stödföreningen för Anna Lindh förskolan

Inbjuder till

ÅRSMÖTE

Måndag 23 april 2018
Kl. 18.30 – 21.00

I PRO-lokalen Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp, tunnelbana nr 17 till Kärrtorp. Du kommer då ut på Kärrtorps torg, gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen. Ta den till vänster och du finner nr. 23 på gaveln.

 Årsmötesförhandlingar
 Aktuell information från förskolan, från Lars Askers besök i år
 Besöka förskolan -? Presentation av möjlig resa, Vincent Ondiekgokenya.se
 Kvällsfika med mandazi och frukt, samt lotteri

Stödföreningen för Anna Lindh förskolan 
Orgnr 802450-9229     plusgiro 550920-3 bankgiro 621-6980    
www.annalindhförskolankenya.se, ordförande annemarie.wohlin@telia.com  0705761044

KALLELSE OKTOBER 2017

Stödföreningen för Anna Lindh förskolan i Kamp ya Moto, Kenya inbjuder till Höstmöte torsdag 30 november 2017 Kl. 18.30 – 21 i
PRO-lokalen Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp*

• Helga Henschen 100 års jubileum!
Lilian Larsell, ordförande i Helga Henschens Vänner gästar oss och berättar om författaren, konstnären och medmänniskan Helga. Just nu aktuell utställning på Thielska galleriet.

Aktuell information från sommarens besök på förskolan, om att skolan fått pris och om läget i Kenya.
• Kvällsfika och frukt
• Lotteri och Loppis, liten men fyndig!
*Tunnelbana nr 17 till Kärrtorp.
Du kommer då ut på Kärrtorps torg, gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen.
Ta den till vänster och du finner nr. 23

Stödföreningen för Anna Lindh Förskolan. 
Ordförande annemarie.wohlin@telia.com  tel 070 576 10 44
www.annalindhförskolankenya.se

 

—————————————————————————————

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från möte i vänföreningen Anna Lindh förskolan i Kenya
den 30 november 2017.
Lokal: PROs lokal i Kärrtorp
Deltagare: 23 medlemmar och 4 gäster från Helga Henschens vänner
Ordförande Anne-Marie Wohlin hälsade alla hjärtligt välkomna. Särskilt
välkomnades representanter från Helga Henschens Vänner. Lilian Laurell,
ordförande i sällskapet, berättade om Helgas liv och gärning. Helga skulle i år
ha fyllt 100 år och hedras bl a genom en utställning på Thielska Galleriet.
Utställningen är värt ett besök. En av Helgas släktingar läste några av Helgas
dikter. Därefter fanns möjligheter att köpa kort och böcker, som Helga framställt.
Efter kaffepaus och lottförsäljning startade Anne-Marie andra delen av mötet som handlade om förskolan och det politiska läget i Kenya. Förskolan har nya lokaler sen i somras. De nya lokalerna är betydligt bättre än de gamla, de är i korrugerad plåt och har betonggolv. Skolan fungerar väl. Nu jobbar man för att kunna bygga ett kök för att kunna nyttja vid tillredning av den välling barnen får mitt på dagen.

Beatrice Kamau Lundgren, som var i Kampi ya Moto under sommaren, berättade om hur arbetet med att uppföra de nya lokalerna sköttes. Barn, föräldrar och lärare är mycket tacksamma för det stöd man får genom det arbete som görs i vänföreningen.
Lars Asker informerade om det politiska läget i Kenya. Efter nya val är president Kenyatta omvald. Även lokala företrädare är på plats. I delar av landet har oroligheter blossat upp i samband med valet. I Kampi ya Moto har det varit lugnet.
Anne-Marie Wohlin avslutade mötet och tackade alla som kommit och bidragit
till att förskolan kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Stockholm den 30 november 2017

Inger Båvner

Verksamhet & ekonomisk berättelse år 2016

Stödföreningen Anna Lindh förskolan i Kampi ya moto, Kenya

Verksamhets- och ekonomisk berättelse år 2016

För att hedra Anna Lindhs minne fortsätter arbetet för att stödja barnen i
Kampi Ya Moto . Många avbarnen har föräldrar som avlidit i AIDS och de bor hos släktingar – ofta mor- eller farföräldrar – som gör stora insatser för sina barnbarn,
men som själva har det ekonomiskt svårt. Deras dröm är att ge barnen en bättre framtid genom utbildning.
Stödföreningen hade vid årsskiftet 106 medlemmar, varav 3 i Kenya.
Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten under 2016.

 

Vid årsmötet den 27 april 2016 valdes följande styrelse och funktionärer:

Post Namn Vald till Ordförande Anne-Marie Wohlin 2017
Vice ordförande Beatrice Kamau Lundgren 2018
Sekreterare Elisabeth Hellström 2017
Kassör Marie Lööw 2018
Vice kassör Lars Asker 2018
Ledamöter Inger Båvner 2017
Ingrid Ewald 2018
Inga Fält 2017
Agneta Geiryd 2017
Revisor Margareta Östrand 2017
Revisorssuppleant Anita Hökby 2017
Valberedning Inger Carlsson Englund 2017
sammankallande Marianne Sjöström 2017
Annette Gustavsson 2017

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad (150 kronor per år) samt att öka antalet styrelseledamöter från sju till nio. Anne-Marie Wohlin informerade om skolan och aktuella ärenden. Skolarbetet bedrivs nu i den Anglikanska kyrkan i byn. Efter konvulsionerna hösten 2014 fungerar det nu i huvudsak bra. En aktuell fråga är möjligheten för personalen att ansluta sig till sjukförsäkrings – och pensionsförsäkringssystem. Sjukvård är dyrt i Kenya. En annan aktuell fråga förstyrelsen är en hemsida för stödföreningen. Detta diskuterades livligt och tanken på en hemsida fick stöd av medlemmarna . Beatrice Kamau och Lars Asker besökte båda skolan vintern 2015/16. Lars uttryckte stort förtroende för huvudläraren Vancy Kurere. Han informerade också allmänt om läget i Kenya.

Föreningsmöte den 30 november 2016

Richard Bomboma från Sida redovisade riktlinjerna för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya som inriktas in på tre huvudområden: miljö, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt fattigdomsbekämpning. Vidare gavs aktuell information från förskolan och om styrelsens arbete på en hemsida för stödföreningen.

Nyhetsbrev till medlemmarna har sänts ut den 10 juni, 5 juli och 15 december 2016. Verksamhet vid skolan Skolan fungerar bra i sina nya (sedan vintern 2015) lokaler i Anglikanska kyrkan i byn. Skolan har 115 elever och 4 lärare, varav en finansieras av barnens anhöriga. Barnen lär sig skriva, läsa och arbeta i grupp. Lärarna är skickliga och föräldrar och andra anhöriga stolta över förskolan och beskyddar den.

Slutord

Liksom tidigare år fick stödföreningen 2016 ta emot gåvor för att fira jubilarer. Många medlemmar är engagerade och stödföreningen har även under 2016 kunnat fortsätta att bidra till barnens undervisning och ett mål mat om dagen. Styrelsen är tacksam för att Lars Asker liksom tidigare år har kunnat följa utvecklingen på plats. Kontakten med skolans ledning är god. Skolan har gott anseende och barnen klarar sig bra i det fortsatta skolsystemet.

Stockholm i april 2017

Anne-Marie, Wohlin Beatrice Kamau- Lundgren,  Lars Asker

Inga Fält, Agneta Geiryd, Marie Lööw, Elisabeth Hellström

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén