§1. Öppnande.

Ordföranden välkomnade deltagarna och öppnade mötet.

§2. Program

På programmet  stod:

Information från förskolan, Betrice Kamau Ingvarsson och Lars Asker visar bilder från förskolan i mars och juli 2023

Aktuellt om läget i Kenya

Kvällsfika med mandasi och frukt

Lotteri.

§ 3. Information från förskolan

Beatrice  Kamau Ingvarsson berättade om sin resa till  förskolan i juli  då hon träffat lärare, företrädare för styrelsen och kyrkan, samt hade ordnat ”något roligt” för barnen.  Det blev lekar med bollar och annat, Beatrice  bjöd på juice, kakor och godis (mycket uppskattat).

Liksom tidigare är intrycket att lärarna är duktiga och barnen glada och disciplinerade i klassrummen. De klarar sig bra i det fortsatta skolsystemet.  Utbildning är viktigt för att få en bra framtid i Kenya.  Bosse Hansson frågade efter återkoppling från barn som gått i förskolan och Beatrice svarade att huvudläraren Vancy har fått i uppdrag att ta reda på hur det har gått för sådana barn.

Skolans lärare är duktiga men har lägre löner än lärare på statliga skolor; de har inte höjts sedan 2016 och styrelsen överväger en höjning.

Ann Jirving har donerat en laptop till skolan, som Beatrice lämnade över.  Skolan var intresserad av att få en laptop till, för att underlätta arbetet.

Tidigare problem med kyrkan, som skolan hyr mark av,  är över (förhoppningsvis för lång tid).

Bilder visades från Beatrice’ besök och från Ann Jirvings och Lars Askers besök i mars. Beatrice har också ägnat sig åt ”East Africa Climate Change”  under sitt besök i Kenya  och därigenom fått kontakter på regeringsnivå, vilket hon anser också kan bli till nytta för förskolan.  

§ 4.  Enligt Lars Asker är läget i Kenya  f n förhållandevis lugnt. Man håller ett vaksamt öga på gränsen till Somalia för att hindra terrorister att ta sig in. Hög inflation och dyrtid leder dock  till demonstrationer. Tidigare import från Ukraina, framför allt av majs  har nu nästan upphört. De upplopp som tidigare var vanliga har lugnat ner sig.  Politiska samtal mellan falangerna lär pågå. Kina fortsätter att bygga järnvägar.  

§5.  Kvällens ekonomiska intäkter uppgick till 2770 kronor (lotteri, kaffe och  gåvor).

§7.  Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:                                                  Justeras:

 Elisabeth Hellström                                          Ann Jirving, ordförande