Demonstrationer i Kenya

Kenya har återigen drabbats av demonstrationer och oroligheter. Landets ekonomi drabbades väldigt hårt av Covidpandemin med stor arbetslöshet som följd. När återhämtningen kommit igång blev det nytt bakslag med kraftigt höjda priser, inflation, pga av Ryssland anfall mot Ukraina. Både stapelfödan majs och vete inporterades från Ukraina.
Landet har stora lån bl a för den nya järnvägen Mombasa – Nairobi och satsningen på hamn mm i Lamu.
Inbördeskriget i Sudan har drabbat projektet hårt och senast Uganda beslut att inte exportera sin olja via Lamu utan nu bygger oljeledning till Tanga i Tanzania istället.
Inför det nya budgetåret, med början den 1a juli, presenterades en mängd skattehöjningar och nya skatter. Missnöjet med presidents Rutos regering var redan förut stort och nu blev det för mycket.
Det är ungdomar, främst från universitet och collages som prosteterar. Det finns ingen ledare (som kan arresteras) samordning sker via sociala medier. Militär har satts in men eftersom ungdomarna är obeväpnade har militären varit passiv. Att regeringen nyligen sänt 400 poliser till Haiti är också starkt kritiserat.
Demonstrationer (om ofta utmynnat i upplop) har hittills varit förknippade med politisk maktkamp och ibland med konflikter på arbetsmarknaden.
Det som händer nu är något nytt framsprunget ur ungdomens frustation. De är trötta på gubbvälde och korruption och de vill ha arbete. Omkring 80% av landes befolkning är under 30 år i stark kontrast mot förhållandena i Sverige.
Ute på landet i småbyar som Kampi ya Moto är det lungt. Från och med måndag den 1 juli är alla skolor stängda pga av oroligheterna.
Nedan en hälsning från Anna Lindh förskolans huvudläre Vancy

 2024-06-28  Vancy Head Teacher:
Sijambo sana bwana Lars
We are okay here in Kampi ya Moto but the minister for Education Mr Machogu and the government had ordered all schools be closed indefinitely by Monday because of demonstrations.
The refugees are still here, their children have become thieves and pick pockets. The  situation in Kenya is worst, economy, taxes, many youths are in home without jobs, yet they have graduated in various universities like mine. We hope this demos will stopped since the president dropped the bill, which was good and we pray that the politicians will stop incitements and wait what the president had said earlier to stop further blood shades.
We are looking forward for you to visit us early next year. Greet Ann and everyone, we love you people and are always praying for your good health and longer live in Jesus name