Anna Lindh

För att hedra Anna Lindhs minne fortsätter arbetet för att stödja barnen i Kampi Ya Moto . Många av barnen har föräldrar som avlidit i AIDS och de bor hos släktingar – ofta mor- eller farföräldrar – som gör stora insatser för sina barnbarn, men som själva har det ekonomiskt svårt. Deras dröm är att ge barnen en bättre framtid genom utbildning. Stödföreningen hade vid årsskiftet 109 medlemmar.

Fredagen den 30 aug 2002  Bilden:Utrikesminister Anna Lindh