Hela skolväsendet håller på att omorganiseras i Kenya. Bl.a. ska förskolor bara ha 2 klasser och integreras med grundskolans klass 1 och 2. En ny läroplan har införts. Skolan är sedan 2021 registrerad som skola enligt de nya riktlinjerna.