Skolan är registrerad som Anna Lindh Selfhelp group och en ny styrelse väljs vart tredje år. Ordförande är Walter Ndungo, kassör Sammy Nheija och sekreterare huvudläraren Vancy Kurere. Ytterligare 14 medlemmar ingår i ledningen.