Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften 150:-/år
på plusgiro 55 09 20-3 eller på bankgiro 621–6980.

Hur ge pengar/gåvor?
genom att sätta pengar på plusgiro 550920-3 eller på bankgiro 621-6980.

Vill du ha bekräftelse på gåvan eller att föreningen ska meddela den som fått gåvan av dig – så måste du tala om det – genom att kontakta

Inger Båvner Tel 076 050 17 68
inger.bavner@hotmail.se eller

Anne-Marie Wohlin tel 070 576 10 44
annemarie.wohlin@telia.com