Det är nu 115 barn inskrivna i skolan något fler flickor än pojkar. Top class, som har gått i tre år slutar i november. I början av januari börjar registrering av nya elever och ett nytt skolår precis som övriga skolor i Kenya. Hela skolväsendet reformeras för närvarande och två terminssystem ska införas, mot nuvarande tre terminer. Barn, vars anhöriga har råd, betalar en registreringsavgift på 1000 kenyanska shillings. knappt 80 kronor.

Sammantaget undervisar fyra lärare, varav tre funnits med sedan skolan startade. Lönerna till dessa tre finansieras av stödföreningen och den fjärde läraren bekostas av föräldrarna. Det pedagogiska arbetet löper på bra och skolan har fortfarande mycket gott rykte trots alla svårigheter de senaste åren.

Undervisningen sker i de officiella språken engelska och swahili. Vidare sker undervisning i matematik, religion.

Mycket av undervisningsmaterialet är dyrt i Kenya. Därför finns en hel del av detta uppsatt på väggarna.