Stöd Anna Lindh Förskolan

Gåvor ges genom att pengar sätts in på föreningens plus- eller bankgiro.
För minnes eller högtidsgåvor ange vem som avses och vart gåvobrevet ska skickas.
Stödföreningen Anna Lindh Förskolan Kampi ya Moto,
Kenya – orgn.nr 802450-9229 – plusgiro 550920-3
bankgiro 621-6980 www.annalindhförskolankenya.se