Stöd Anna Lindh Förskolan

Minnesgåva genom att sätta in pengar på plus- eller bankgiro.
Ange vem minnes-gåvan avser och adress dit gåvobevis ska sändas.
Högtidsgåva istället för blommor eller andra presenter. Ange till vem uppgift om gåvan ska meddelas. Månatligt stöd, t ex genom autogiro.
Enskild gåva tas också tacksamt emot.
Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften 150:-/år på plus- eller bankgiro.

Stödföreningen Anna Lindh Förskolan Kampi ya Moto,
Kenya – orgn.nr 802450-9229 – plusgiro 550920-3
bankgiro 621-6980 www.annalindhförskolankenya.se