Stödja barnen hur?

Vårt mål är att ge fattiga och föräldralösa barn förskoleundervisning. Detta för att barnen ska få en god start i  ”primary school” motsvarande vår grundskola.

Barnens föräldrar har oftast dött i HIV/AIDS och barnen tas omhand av sina far- och morföräldrar. Dessa tar aktiv del i skolan genom att laga dagens vällingmål, städa, vakta skolan, betala en lärarpraktikant och mycket annat.

Du kan stödja barnen på flera sätt. Antingen genom att bli medlem,eller genom att ge pengar till skolmåltiden (mat är mycket dyrt i Kenya), eller att skänka pengar till skolan istället för presenter, högtidsgåva, eller minnesgåva.
Eller i bästa fall kombinera allt detta. Vill du att föreningen ska förmedla att gåvan givits till någon/anhöriga, så ta kontakt med Inger Båvner eller Ann Jivring.

Var med och skänk hopp till barnens framtid!
Stöd vårt arbete och ge en gåva.