2021 Januari skolverksamheten har kommit igång efter uppehåll pga Corona epidemin 2020.