Rapport från uppföljningsresa i mars 2003 till Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto
av Ann Jirving och Lars Asker   

Bakgrund
Läget i Kenya är inte bra; torkkatastrof i norr och dåligt med regn i resten av landet, Covid har gjort många arbetslösa, skenande konsumentpriser, brist på majs och vete som man brukar köpa från Ukraina, brist på dollar och som en följd av allt detta en starkt ökad kriminalitet.
Vår nya ordförande Ann Jirving besökte oss i Mombasa och tillsammans besökte vi skolan i Kampi ya Moto.
8 mars resdag
Taxi från bostaden till den nya järnvägstationen. Vi blev lätt påkörda nära bostaden och fick byta bil men hann i tid till den nya ”kinesiska” järnvägstationen, 12 km in till Mombasaön och 10 km ut till stationen på fastlandet utanför flygplatsen.
Tåg till Nairobi och taxi till en köpcenter där vi mötte hotellchefen för min väns Gitongus hotell 5 km utanför Nakuru på vägen till Kampi ya Moto. Dvs vi fick lift till Grand Winston hotell där vi tog in.

9 mars, skolbesök
Med hotellets taxi till bensinstationen i Kampi ya Moto. Där mötte oss diskret huvudläraren Vancy. Hon var mycket bekymrad för vår säkerhet. Vancy ville inte att det skulle bli känt i byn att det var Europér  (med mycket pengar och kanske gåvor) där. Folk från katastrofområdena i norr har kommit till byn. De är desperata och stjäl och rånar nästan varje dag.
Efter genomgång besökte vi och följde undervisningen i förskolans två klassrum och grundskolans tre klassrum.

Vårt besök kortades av för att centrala mitterminsprov pågick.

Det av en tromb avblåsta plåttaket har återställts med enbart några få köpta takplåtar. Men det finns många spikhål som måste tätas innan det börjar regna. Tittar man noga på golvet på bilden syns vita fläckar som är spikhål i taket som solen lyser igenom.

En hel del av bortblåst undervisningsmaterial hade man lyckats återställa, fast ofta med skador. Barnen är som vanligt väldisciplinerade och duktiga. Vi En bild som visar klädsel, person, pojke, inomhus

Automatiskt genererad beskrivningimponerades av lärarnas undervisning.

Till mellanmålet kom alla barnen ut och sjöng för oss.
Ann hade gärna återkommit nästa dag för att ytterligare följa undervisning men det avstyrde Vancy. På grund av vår säkerhet och att lärarna skulle vara upptagna med rättning mm av mitterminsproven.

10 mars, shopping
Tillsammans med Vancy inhandlades undervisningsmaterial som planscher och kritor mm i Nakuru.
Vi hade noterat att svarta tavlorna behövde ny färg som inhandlades, liksom material för att täta spikhålen i takplåtarna.  Inköpen separat redovisade.
Kyrkan på vars tomt skolan ligger har stoppat installationen av vattentank nr två och hängrännor tills skador på deras tak av skolans avblåsta tak har reparerats. Vancy har försökt få vårdnadshavare att samla pengar till det men med liten framgång. En mycket olycklig utpressningssituation.

Vid mina uppföljningsbesök brukar vi ha ett personalmöte med lunch på bensinstationen i Kampi ya Moto men det tycker Vancy var för riskabelt så vi rekognoserade för att hålla möte i Nakuru.

11 mars, lördag personalmöte och resa
På förmiddagen hölls personalmöte på hotell Alp ovanför Nakuru. Kostnaderna för lunchen delade Anna och jag på.
– Man upprepade det gamla önskemålet om en egen tomt och permanenta byggnader som vi helt delar men
  poängterade att vi inte ser några möjligheter att finanisera det. Vår lilla förening med ålderstigna
  medlemmar koncentrerar sig på det vi åtagit oss, dvs tre lärarlöner och mellanmål för förskolan.
– Man framförde önskan om lönehöjningar pga de kraftigt ökade levnadskostnaderna.
  Lönerna har inte höjts sedan 2015/16   så det är rimligt. Några siffor diskuterades inte.
– Man föreslog vi skulle bekosta en skolbuss som skulle kunna ge lite inkomster till skolan.
  Förutom inköpspriset ser vi flera problem såsom var bussen skall ställas, chaufför, driftskostnader,
  underhåll etc.
– En laptop för skoladministration

Personalmöte på hotell Alp i Nakuru den 11 mars.
Stående; Lars, Huvudläraren PP2 54 barn Vancy Kurere, Praktikant Mercy nästan klar, ny praktikant Susan, Ann, 3: klass Helen Chebii
Sittande; PP1 48 barn Helen Kiptvi, 1: a klass Vincent Chebotibin, 2:klass Rehema Sabwani

Trots att det inte skulle bli någon ”fest” blev det en festlig avslutning på besöket med sång och avskedsgåvor

Efter lunch åkte vi taxi till Nairobi (18 mil) och tog in på Flora Guesthouse.
Att resa med fullpackade småbussar är mycket trafikfarligt och även ur Covidsynpunkt olämpligt. För samtliga taxiresor hade jag förhandlat fram ett fördelaktigt pris.

12 mars, Nairobi – Mombasa
Förmiddagen tillbringades på Karen Blixen museet innan vi åkte till järnvägstationen för mycket noggranna upprepade säkerhetskontroller. Anlände till Mombasa 20:15 och var hemma i bostaden 21:45.

Slutord
Intensiva långa dagar. Skolan fungerar bra men kyrkans utpressning och säkerhetsläget i Kampi ya Moto är deprimerande. Till det kommer, av den ständige oppositionsledarens Raila, arrangerade demonstrationer de senaste veckorna, som urartar i kravaller, plundring och polisvåld.
Mombasa den 31 mars 2023