2021-02-21

Till alla medlemmar

Från förskolan kan vi rapportera att

När skolan öppnade i januari kom inte alla barn tillbaka.  Nu är det 109 barn mot 117 för ett år sedan. Skolan har tvingats köpa in ”termometerpistol” och handsprit för att följa statens regler. Feber mäts på alla varje dag för att få komma in. Alla måste ha munskydd utanför hemmet.  Det är en stor kostnad för familjerna. Alla barn är i skolan samtidigt och för att minska trängseln har lärarnas kontor gjorts om till klassrum. Lärarna är desamma som förra året. Barnen får sin välling som vanligt, alla mår bra och väntar på att Kenya skall få vaccin.

Det är få fall av Corona i Kampi ya Moto men Nakuru och Nairobi är hårt drabbade. Folk som dött i Corona och andra sjukdomar förs till sin hemby för att begravas här, så det är ofta begravningar.

Hälsningar till er alla, vi kommer ihåg er i våra böner.
Thank you
Vancy Jepkosgei

Några foton bifogas.

Från stödföreningen

Styrelsen funderar över om det kommer att vara möjligt att hålla årsmöte som vanligt. Det ser dystert ut. Vi avvaktar och hoppas på genombrott i vaccineringen. Utbetalning till förskolan kommer att göras under våren.

Årets medlemsavgift är 150: – och sätts in på plusgiro 550920–3 eller bankgiro 621–6980. Kontakta kassör Britta Andersson om du har frågor. Brittan.Andersson1@gmail.com 070 680 32 64

Tack för alla gåvor och allt stöd till barnen!

Med vänlig hälsning

Styrelsen/Anne-Marie Wohlin

Stödföreningen Anna Lindh Förskolan org nr 802450-9229