I byn Kampi ya Moto , två mil nordväst om Nakuru i Rift Valley är Anna Lindh förskolan inhyst i ett enkelt hus av korrugerad plåt sedan sommaren 2017 på Anglikan Church of Kenyas stora tomt.

Undervisningen sker i lokaler bredvid kyrkan

Föräldrar och vårdnadshavare ställer upp med arbetskraft och tomthyran, liksom lön till en lärare. Lönerna för tre lärare bidrar stödföreningen med. Stödföreningen har bidragit med pengar till betonggolv och 2021 för tillbyggnad för att hysa primärskoleklass 1 och 2.

Sedan tidigare har förskolan en vattentank inköpt av stödföreningen. Den samlar in regnvatten från kyrkans stora tak till både mat och hygien. Det är stor vattenbrist i Kampi ya Moto och tidigare har man ofta varit tvungen att köpa vatten från en sekundärskolas borrhål.

Sommaren 2017 blev förskolan uppsagd då kyrkan fått pengar och ville färdigställa bygget och slippa ommöbleringen varje helg. Förskolan erbjöds då hyra plats på kyrkans tomt och genom en donation kunde det enkla skolhuset snabbt byggas.

Utanför skollokalen

Föreningen har bekostat ett enkelt kök för tillagning av främst soppa. Det blev klart 2017.

På gården finns en gungställning och rutschkana bekostad av Swahiliförsamlingen i Klara Kyrkan i Stockholm.