Kära vänner!

2021 har varit ett märkligt år, inte minst i Kenya. Där har det varit lock-down i 11 månader vilket bland annat har inneburit att hela skolsystemet har varit stängt. Nu är det igång igen. Under hela denna tid har stödföreningen betalat ut löner och pengartill vidareutbildning till lärarna. Däremot fick vi inte tillstånd att ordna mat till barnen.

Endast 4 % av Kenyas befolkning är vaccinerad.  Oron för en fjärde våg av Covid 19 är stor. I skolorna krävs att det finns termometrar, munskydd och handsprit på plats, vilket vi har bidragit till.

Covid 19 har också inneburit att arbetslösheten ökat. Inte minst den höga ungdomsarbetslösheten har fått regeringen att reformera skolsystemet och införa en modernare pedagogik. Dessutom skall förskolor obligatoriskt integreras med lågstadiet (klass 1 och 2). För Anna Lindh-förskolan innebär detta att två nya klassrum måste byggas. Ett är klart och det andra blir klart till vårterminen 2022. Stödföreningen har bidragit till att finansiera detta. Dessutom måste myndigheterna godkänna och registrera skolan, vilket skedde i september 2021. Vår förskolas särart att prioritera de fattiga, de föräldralösa barnen och att prioritera flickor fortsätter som förut. I förskolan finns nu 122 barn från 4 års ålder och de flyttas efterhand upp till årskurs 1 och 2 i grundskolan. Genom de medel som stödföreningen skickat och ett stort lokalt engagemang av föräldrar och lärare har lågstadiet kommit igång med egen styrelse och huvudlärare.

I Kampi ya Moto ser man hoppfullt på framtiden. Barn, lärare, föräldrar och skolans lokala styrelse hälsar och tackar Stödföreningen för vårt stöd. För oss gäller det att fortsätta ge förskolan och det nya lågstadiet goda möjligheter att fungera i framtiden.

Efter två år med skriftliga årsmöten och inga medlemsmöten kunde vår Stödförening äntligen träffas den 17 november 2021. Vi hoppas vi kan ses igen till årsmötet 2022!

Intill dess önskar styrelsen alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

/Anne-Marie Wohlin

ordförande