Anna-Lindh förskolan startades av Betrice Kamau 2005. Den har i likhet med andra förskolor i Kenya varit organiserad i 3 klasser med betydligt mer undervisning än i Svenska förskolor. Skolan har varit belägen på flera olika platser i mer eller mindre temporära byggnader. Skolan har drygt ett hundratal elever inskrivna.

Fattiga och föräldralösa barn och särskilt flickor. Skolan är i princip avgiftsfri. En inskrivningsavgift om 1000 Shs (ca 90 kr) tas ut varje läsår.

Föräldrar och vårdnadshavare bidrar med eget arbete, lön till en lärare och tomthyra.

Det pedagogiska arbetet löper på bra och skolan har mycket gott rykte trots svårigheter med lokaler och omorganisation av skolväsendet.

Förskolan har flera gånger varit den bästa i kommunen.

Barnen lär sig att skriva och läsa på de officiella språken – engelska och swahili.

Vidare sker undervisning i matematik, teckning, fysisk aktivitet och miljö.

Mycket undervisningsmaterial är dyrt i Kenya. Därför tillverkar lärarna en hel del själva. Bl.a. planscher som sitter uppsatta på väggarna.

Sedan stödföreningen bildades 2010 har det funnits 4 lärare på skolan och vanligen också en lärarpraktikant.

Lärarna har vidareutbildats med stöd av föreningen.  början av januari börjar registrering av nya elever och ett nytt skolår precis som övriga skolor i Kenya. Hela skolväsendet reformeras för närvarande och två terminssystem ska införas, mot nuvarande tre terminer. Barn, vars anhöriga har råd, betalar en registreringsavgift på 1000 kenyanska shillings. knappt 80 kronor.

Sammantaget undervisar fyra lärare, varav tre funnits med sedan skolan startade. Lönerna till dessa tre finansieras av stödföreningen och den fjärde läraren bekostas av föräldrarna. Det pedagogiska arbetet löper på bra och skolan har fortfarande mycket gott rykte trots alla svårigheter de senaste åren.

Undervisningen sker i de officiella språken engelska och swahili. Vidare sker undervisning i matematik, religion.

Mycket av undervisningsmaterialet är dyrt i Kenya. Därför finns en hel del av detta uppsatt på väggarna.