Anna Lindh Förskolan

Historia Initiativtagare till förskolan är Beatrice Kamau Ingvarsson, som är född i byn och drevs av en längtan att göra något för de fattiga barnen i sin by. Hon kom som politisk flykting till Sverige 1998 och inrättade då en skola i ett stall på en tomt, som hon fått av sin far. Länge kunde Beatrice själv avsätta pengar till skolan. Beatrice började studera och såg sig nu om för att få hjälp med pengar.

Beatrice inspirerades mycket av Anna Lindh och hennes arbete för demokrati och för utsatta barn. När Anna Lindh mördades 2003 tog Beatrice kontakt med Anna Lindhs make Bo Holmberg och fick tillstånd att ge skolan Anna Lindhs namn. Många av barnen har föräldrar som avlidit i Aids och de bor hos släktingar – ofta mor- eller farföräldrar – som gör stora insatser för sina barnbarn, men som själva har det ekonomiskt svårt.  Deras dröm är att ge barnen en bättre framtid genom utbildning.

Stödföreningens uppgift. För att stödja Anna Lindh förskolan startades en stödförening 2010. Dess främsta uppgift är att verka för att fattiga och föräldralösa barn ska få tillgång till utbildning. Den är partipolitisk och religiöst obunden. Föreningen leds av en styrelse, som väljs av årsmötet, och föreningens ekonomi granskas av vald revisor. Alla insatser i stödföreningen sker på ideell grund. Inga arvoden utbetalas.

Stödföreningen har genom åren samlat in pengar till grävda toaletter med dörrar, betonggolv, nya takplåtar och vitkalkade väggar i den gamla skolan, och inte minst, lärarna har fått sina löner. Ett väldigt viktigt mål har varit att ge barnen en lätt måltid under dagen. Mat är dyrt i Kenya men vi har kunnat bidra med ett mål välling och ibland frukt och bröd har vi kunnat göra i flera år nu. Vattentanken har sparat många shillings och kommit väl till nytta.

Det senaste tillskottet är ett skolkök.

Idag drivs undervisningen i ett enkelt skolhus på mark som hyrs av Anglikanska kyrkan. En donation gjorde att skollokalerna kunde byggas. Stödföreningen har betalat betonggolvet. Hyran betalas av mor-farföräldrarna. För tre lärarlöner och skolmåltid för 115 barn sänder stödföreningen regelbundet pengar.