Kategori: MÖTE

Föreningsmöte
torsdag 28 november Kl. 18.30 – 21
PRO-lokalen Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp*

• Hur blev det en förskola?
• Beatrice Kamau Ingvarsson berättar om skolan och om sin flykt till Sverige.
• Aktuell rapport från förskolan.
• Kvällsfika och frukt
• Lotteri
*Tunnelbana nr 17 till Kärrtorp. Du kommer då ut på Kärrtorps torg, gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen. Ta den till vänster och du finner nr. 23 på gaveln.

Välkommen!

Årsmöte 2020 OBS Inställt

Glöm inte att betala medlemsavgiften.

Sköt om ER och ta det försiktigt.

Stödföreningen för Anna Lindh förskolan

i PRO-lokalen Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp, tunnelbana nr 17 till Kärrtorp. Du kommer då ut på Kärrtorps torg, gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen. Ta den till vänster och du finner nr. 23 på gaveln.

  • Årsmötesförhandlingar
  • Aktuell information från förskolan, som Lars Asker besökt i vår.
  • Vad händer i Kenya?
  • Kvällsfika med mandasi och frukt, samt lotteri
Lärare: Praktikant, Fredrick, Gladys, Vancy och Rehema
Handtvätt

Stödföreningen för Anna Lindh förskolan

Orgnr 802450-9229     plusgiro 550920-3 bankgiro 621-6980   

www.annalindhförskolankenya.se, ordförande annemarie.wohlin@telia.com  0705761044

Föreningsmöte 2019-11-28 Kl 18:30- 21

PRO-lokalen Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp*

  • Hur blev det en förskola?
  • Beatrice Kamau Ingvarsson berättar om skolan och om sin flykt till Sverige.
  • Aktuell rapport från förskolan.
  • Kvällsfika och frukt
  • Lotteri

*Tunnelbana nr 17 till Kärrtorp. Du kommer då ut på Kärrtorps torg, gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen. Ta den till vänster och du finner nr. 23 på gaveln.

Välkommen!

Medlemsmöte 2018

 

Stödföreningen för Anna Lindh förskolan

i Kamp ya Moto, Kenya

inbjuder till

Årsmöte

                                          Onsdag den 10 april

                                                       PRO-lokalen Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp*

  • Separat kallelse kommer senare

*Tunnelbana nr 17 till Kärrtorp. Du kommer då ut på Kärrtorps torg, gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen. Ta den till vänster och du finner nr. 23 på gaveln.

ÅRSMÖTE 2018

Stödföreningen för Anna Lindh förskolan

Inbjuder till

ÅRSMÖTE

Måndag 23 april 2018
Kl. 18.30 – 21.00

I PRO-lokalen Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp, tunnelbana nr 17 till Kärrtorp. Du kommer då ut på Kärrtorps torg, gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen. Ta den till vänster och du finner nr. 23 på gaveln.

 Årsmötesförhandlingar
 Aktuell information från förskolan, från Lars Askers besök i år
 Besöka förskolan -? Presentation av möjlig resa, Vincent Ondiekgokenya.se
 Kvällsfika med mandazi och frukt, samt lotteri

Stödföreningen för Anna Lindh förskolan 
Orgnr 802450-9229     plusgiro 550920-3 bankgiro 621-6980    
www.annalindhförskolankenya.se, ordförande annemarie.wohlin@telia.com  0705761044

KALLELSE OKTOBER 2017

Stödföreningen för Anna Lindh förskolan i Kamp ya Moto, Kenya inbjuder till Höstmöte torsdag 30 november 2017 Kl. 18.30 – 21 i
PRO-lokalen Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp*

• Helga Henschen 100 års jubileum!
Lilian Larsell, ordförande i Helga Henschens Vänner gästar oss och berättar om författaren, konstnären och medmänniskan Helga. Just nu aktuell utställning på Thielska galleriet.

Aktuell information från sommarens besök på förskolan, om att skolan fått pris och om läget i Kenya.
• Kvällsfika och frukt
• Lotteri och Loppis, liten men fyndig!
*Tunnelbana nr 17 till Kärrtorp.
Du kommer då ut på Kärrtorps torg, gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen.
Ta den till vänster och du finner nr. 23

Stödföreningen för Anna Lindh Förskolan. 
Ordförande annemarie.wohlin@telia.com  tel 070 576 10 44
www.annalindhförskolankenya.se

 

—————————————————————————————

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från möte i vänföreningen Anna Lindh förskolan i Kenya
den 30 november 2017.
Lokal: PROs lokal i Kärrtorp
Deltagare: 23 medlemmar och 4 gäster från Helga Henschens vänner
Ordförande Anne-Marie Wohlin hälsade alla hjärtligt välkomna. Särskilt
välkomnades representanter från Helga Henschens Vänner. Lilian Laurell,
ordförande i sällskapet, berättade om Helgas liv och gärning. Helga skulle i år
ha fyllt 100 år och hedras bl a genom en utställning på Thielska Galleriet.
Utställningen är värt ett besök. En av Helgas släktingar läste några av Helgas
dikter. Därefter fanns möjligheter att köpa kort och böcker, som Helga framställt.
Efter kaffepaus och lottförsäljning startade Anne-Marie andra delen av mötet som handlade om förskolan och det politiska läget i Kenya. Förskolan har nya lokaler sen i somras. De nya lokalerna är betydligt bättre än de gamla, de är i korrugerad plåt och har betonggolv. Skolan fungerar väl. Nu jobbar man för att kunna bygga ett kök för att kunna nyttja vid tillredning av den välling barnen får mitt på dagen.

Beatrice Kamau Lundgren, som var i Kampi ya Moto under sommaren, berättade om hur arbetet med att uppföra de nya lokalerna sköttes. Barn, föräldrar och lärare är mycket tacksamma för det stöd man får genom det arbete som görs i vänföreningen.
Lars Asker informerade om det politiska läget i Kenya. Efter nya val är president Kenyatta omvald. Även lokala företrädare är på plats. I delar av landet har oroligheter blossat upp i samband med valet. I Kampi ya Moto har det varit lugnet.
Anne-Marie Wohlin avslutade mötet och tackade alla som kommit och bidragit
till att förskolan kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Stockholm den 30 november 2017

Inger Båvner

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén