Stödföreningen för Anna Lindh förskolan i Kamp ya Moto, Kenya inbjuder till Höstmöte torsdag 30 november 2017 Kl. 18.30 – 21 i
PRO-lokalen Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp*

• Helga Henschen 100 års jubileum!
Lilian Larsell, ordförande i Helga Henschens Vänner gästar oss och berättar om författaren, konstnären och medmänniskan Helga. Just nu aktuell utställning på Thielska galleriet.

Aktuell information från sommarens besök på förskolan, om att skolan fått pris och om läget i Kenya.
• Kvällsfika och frukt
• Lotteri och Loppis, liten men fyndig!
*Tunnelbana nr 17 till Kärrtorp.
Du kommer då ut på Kärrtorps torg, gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen.
Ta den till vänster och du finner nr. 23

Stödföreningen för Anna Lindh Förskolan. 
Ordförande annemarie.wohlin@telia.com  tel 070 576 10 44
www.annalindhförskolankenya.se

 

—————————————————————————————

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från möte i vänföreningen Anna Lindh förskolan i Kenya
den 30 november 2017.
Lokal: PROs lokal i Kärrtorp
Deltagare: 23 medlemmar och 4 gäster från Helga Henschens vänner
Ordförande Anne-Marie Wohlin hälsade alla hjärtligt välkomna. Särskilt
välkomnades representanter från Helga Henschens Vänner. Lilian Laurell,
ordförande i sällskapet, berättade om Helgas liv och gärning. Helga skulle i år
ha fyllt 100 år och hedras bl a genom en utställning på Thielska Galleriet.
Utställningen är värt ett besök. En av Helgas släktingar läste några av Helgas
dikter. Därefter fanns möjligheter att köpa kort och böcker, som Helga framställt.
Efter kaffepaus och lottförsäljning startade Anne-Marie andra delen av mötet som handlade om förskolan och det politiska läget i Kenya. Förskolan har nya lokaler sen i somras. De nya lokalerna är betydligt bättre än de gamla, de är i korrugerad plåt och har betonggolv. Skolan fungerar väl. Nu jobbar man för att kunna bygga ett kök för att kunna nyttja vid tillredning av den välling barnen får mitt på dagen.

Beatrice Kamau Lundgren, som var i Kampi ya Moto under sommaren, berättade om hur arbetet med att uppföra de nya lokalerna sköttes. Barn, föräldrar och lärare är mycket tacksamma för det stöd man får genom det arbete som görs i vänföreningen.
Lars Asker informerade om det politiska läget i Kenya. Efter nya val är president Kenyatta omvald. Även lokala företrädare är på plats. I delar av landet har oroligheter blossat upp i samband med valet. I Kampi ya Moto har det varit lugnet.
Anne-Marie Wohlin avslutade mötet och tackade alla som kommit och bidragit
till att förskolan kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Stockholm den 30 november 2017

Inger Båvner